Technologia

Kluczowym elementem wpływającym na jakość i skuteczność usług jest odpowiednio do tego celu przystosowane zaplecze technologiczne. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce, HDLab posiada własne laboratorium odzyskiwania danych. Sercem laboratorium jest specjalne, pozbawione okien pomieszczenie z odpowiednim systemem filtrów oraz posadzką techniczną. Taka budowa zapewnia optymalne warunki do przeprowadzania operacji na otwartych nośnikach danych (w szczególności dyskach twardych).


Nad czystością powietrza w laboratorium czuwa filtr HEPA usuwający 99,97% drobin zanieczyszczeń do wielkości 0,3 mikrona. Do pracy na otwartych nośnikach służy komora z filtrem absolutnym HEPA usuwającym 99,999% drobin do wielkości 0,3 mikrona, zapewniającym klasę czystości 100, niezbędną przy pracy na otwartym nośniku (ang. Class 100 Clean Bench).

ekspert przy pracy

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt pozwalający na wykonywanie skomplikowanych operacji na nośnikach danych, używany przez laboratoria odzyskiwania danych na całym świecie. Ważną rolę odgrywa również oprogramowanie. Nasi specjaliści opracowali szereg aplikacji przyspieszających i usprawniających proces odzyskania danych. Narzędzia te cały czas są udoskonalane, często na potrzeby konkretnego przypadku.


Jednym z najważniejszych czynników wpływających na naszą skuteczność są pracownicy laboratorium. Cechuje ich duże doświadczenie oraz wiedza, która jest cały czas poszerzana. Nasi specjaliści wymieniają wiedzę i doświadczenie z innymi ośrodkami odzyskiwania danych na całym świecie.

HDLab HDLab Facebook