Stellar Wipe

Oprogramowanie Stellar Wipe jest narzędziem umożliwiającym skuteczne usuwanie danych z nośników informacji. Procesowi trwałego usuwania można poddać pojedynczy plik, wybrane katalogi, grupy plików oraz całe partycje. Dodatkowo udostępniono również możliwość szybkiego czyszczenia logów systemowych i internetowych (tymczasowe pliki internetowe, historię, pliki cookie, autouzupełnianie, itp.). Jedną z kluczowych cech programu jest możliwość czyszczenia wolnego obszaru dysku twardego, zapewniając całkowite zniszczenie skasowanych wcześniej danych.


W programie użytkownik ma do wyboru różne metody kasowania danych, od podstawowych szybkich metod po bardziej rygorystyczne, zgodne ze standardami międzynarodowymi (algorytm z siedmioma przebiegami). Po usunięciu danych ich odzyskanie nie będzie już możliwe przy użyciu dowolnego z dostępnych programów i narzędzi do odzyskiwania danych.

Usunięcie plików z poziomu systemu operacyjnego poprzez opróżnienie kosza systemowego lub bezpośrednio z jego pominięciem nie jest skuteczną i bezpieczną metodą usunięcia danych. Jedyną pewną metodą usunięcia danych tak aby nie było możliwe ich późniejsze odtworzenie jest użycie specjalistycznego narzędzia które nadpisze kasowane dane informacjami losowymi. Działanie oprogramowania Stellar Wipe można porównać do działania niszczarki dokumentów papierowych, która jest często wykorzystywana do niszczenia ważnych dokumentów.

Główne cechy programu:

 • bezpieczne nadpisywanie plików, katalogów oraz całych partycji,
 • całkowite wyczyszczenie logów systemowych oraz internetowych,
 • kasowanie danych według algorytmów zgodnych ze standardami międzynarodowymi,
 • możliwość skonfigurowania programu tak aby proces usuwania był uruchamiany przy każdym uruchomieniu systemu operacyjnego, codziennie, raz w tygodniu lub w miesiącu,
 • usuwanie grupy plików i katalogów poprzez ustaloną kombinację klawiszy,
 • możliwość grupowania plików i katalogów do skasowania w jedną listę,
 • czyszczenie wolnego obszaru dysku powstałego po wcześniejszym usunięciu plików z poziomu systemu operacyjnego,
 • prostota obsługi,
 • praca w systemach: Windows 95, 98, ME, 2000, XP oraz 2003,
 • szybkość działania.
odzyskiwanie danych

Najpopularniejsze zastosowania:

 • zabezpieczanie ważnych informacji przed dostępem osób trzecich podczas wymiany dysku systemowego,
 • zabezpieczanie prywatności poprzez ochronę logów użycia komputera oraz przeglądarki internetowej,
 • usuwanie wszystkich danych z dysku przed reinstalacją systemu operacyjnego,
 • usuwanie ważnych dokumentów w analogiczny sposób jak przy użyciu niszczarki dokumentów papierowych,
 • usuwanie zbędnych dokumentów i zwiększenie dostępnego wolnego miejsca na dysku.
komputer

Obsługiwane systemy operacyjne:

 • Windows 95, 98, ME, 2000, XP, 2003.

Obsługiwane przeglądarki internetowe:

 • Internet Explorer 4.0 i nowsze.

Wymagania systemowe:

 • 16MB RAM,
 • 10MB wolnego miejsca na dysku.

Dostępne licencje:

 • jednostanowiskowa (bezterminowa),
 • techniczna (bezterminowa).

Dostępne języki interfejsu użytkownika:

 • angielski.
HDLab HDLab Facebook