Zagubione geny

Na początku maja 2004 roku do naszej siedziby trafił dysk należący do Zakładu Genetyki znanego warszawskiego instytutu naukowego. Na dysku znajdowały się bezcenne dane: prace naukowe, wyniki wieloletnich badań - praktycznie niemożliwe do odtworzenia. Podczas analizy nośnika okazało się, że dysk wcześniej trafił do "specjalisty" w dziedzinie odzyskiwania danych. Został on rozhermetyzowany w nieodpowiednich warunkach, bez zachowania jakiejkolwiek klasy czystości i należytej ostrożności. Na podstawie pozostawionych na powierzchni talerza odcisków palców (!!!) bez trudu możliwe byłoby zidentyfikowanie "fachowca". Sytuacja wyglądała beznadziejnie, ale tego typu przypadki - w których nasi specjaliści podejmują wyzwania na pozór niemożliwe do zrealizowania są najlepszą motywacją do działania. Proces odzyskiwania był skomplikowany i bardzo czasochłonny, ale zakończył się sukcesem. Udało się odzyskać wszystkie dane.

W tym miejscu apelujemy o rozwagę - dysk twardy jest urządzeniem naprawdę delikatnym i wrażliwym na warunki w jakich pracuje. To, że w tym przypadku udało się odzyskać dane, nie oznacza, że każdy dysk otwarty i poddany działaniu powietrza atmosferycznego uda się uratować. Jeżeli Państwa dane są ważne - prosimy powierzać przypadki odzyskiwania danych tylko sprawdzonym i pewnym firmom.

laboratorium studium przypadku
HDLab HDLab Facebook