Odzyskiwanie danych

Oferujemy odzyskiwanie danych z nośników informacji (dysków twardych, HDD, SSD, SAS, SCSI, kart pamięci, a także telefonów komórkowych). Jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy specjalnie do tego celu wyposażone laboratorium, dzięki czemu możemy odzyskać dane niezależnie od rodzaju uszkodzenia, systemu plików i systemu operacyjnego.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe typy uszkodzeń oraz całą gamę nośników informacji, z których jesteśmy w stanie odzyskać utracone dane, nasza skuteczność wynosi około 94%.

Odzyskiwanie danych ze spalonego dysku

Uszkodzenia nośników informacji można podzielić na uszkodzenia logiczne oraz fizyczne.

Do uszkodzeń logicznych należą przypadki utraty danych poprzez:

  • błąd oprogramowania: utrata wpisów w tablicy partycji dysku, zamazanie obszaru dysku przypadkowymi informacjami,
  • błąd użytkownika: sformatowanie dysku, skasowanie pojedynczych plików lub katalogów,
  • celowe działanie: wirusy komputerowe, oprogramowanie ransomware, sabotaż,
  • wadliwe działanie sprzętu: uszkodzenia kontrolera płyty głównej, uszkodzenie taśmy transmisji danych.

Do uszkodzeń fizycznych należą przypadki utraty danych poprzez:

  • przepięcie z sieci energetycznej lub awaria zasilacza komputerowego: uszkodzenie kontrolera dysku i głowic odczytująco-zapisujących,
  • zużycie nośnika na skutek długotrwałej pracy: uszkodzenie powierzchni talerzy, głowic odczytująco-zapisujących lub silnika napędzającego talerze dysku,
  • przegrzanie nośnika: uszkodzenie kontrolera,
  • upadek nośnika: poważne uszkodzenia powierzchni talerzy i ruchomych elementów mechanizmu dysku,
  • zdarzenia losowe: poddanie nośnika działaniu wysokiej temperatury, wody lub substancji szkodliwych.
Odzyskiwanie danych z uszkodzonego dysku

Aby zabezpieczyć się przed wszystkimi czynnikami powodującymi utratę danych zalecamy regularne wykonywanie kopii zapasowych istotnych danych. Jeżeli jednak wszystkie zabezpieczenia zawiodą, możemy Państwu zaoferować pomoc we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach.

W przypadku mniej poważnych uszkodzeń logicznych możliwe jest samodzielne odzyskanie danych poprzez zastosowanie oprogramowania do odzyskiwania danych. Apelujemy jednak, aby podczas próby odzyskania danych we własnym zakresie postępować rozważnie, aby nie pogorszyć sytuacji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, należy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistyczną firmą odzyskującą dane.

W przypadku utraty danych na skutek uszkodzenia fizycznego nośnika pod żadnym pozorem nie należy wykonywać prób odzyskania danych we własnym zakresie. Otwarcie nośnika w niewłaściwych warunkach lub też użycie nieodpowiednich metod i narzędzi może spowodować znaczny spadek szans na odzyskanie danych oraz wzrost kosztów odzyskiwania w specjalistycznej firmie.

HDLab HDLab Facebook