2011-05-13 Stellar Phoenix Oracle Recovery v.3.0

Nowa wersja programu Stellar Phoenix Oracle Recovery v.3.0 jest idealnym narzędziem do odzyskiwania obiektów bazy danych Oracle. Program oprócz odzyskiwania tabel, widoków, indeksów, klastrów, skutecznie przywraca takie obiekty jak: tabele indeksowe oraz tabele zagnieżdżone. Zaktualizowana wersja programu naprawia również uszkodzone wersje 10g oraz 11g bazy Oracle. Aplikacja Oracle Recovery umożliwia także odzyskanie tabel partycjonowanych z bazy danych Oracle.


Program może być pomocny w poniższych sytuacjach:

 • błędy systemu operacyjnego,
 • błędy serwera Oracle,
 • uszkodzenia plików systemowych,
 • uszkodzenia macierzy RAID,
 • omyłkowe sformatowanie dysku.

Przykładowe komunikaty błędów, które mogą wskazywać na awarię bazy:

 • ORA-01073: fatal connection error: unrecognized call type
 • ORA-01079: ORACLE database was not properly created, operation aborted
 • ORA-01099: cannot mount database in SHARED mode if started in single process mode
 • ORA-01043: user side memory corruption [string], [string], [string], [string]
 • ORA-01053: user storage address cannot be read

Główne funkcje programu:

 • współpraca z Oracle 9i, 10g i 11g,
 • odzyskiwanie tabel , przestrzeni tabel oraz widoków,
 • odzyskiwanie funkcji użytkownika oraz procedur składowanych,
 • naprawa i przywracanie uszkodzonych obiektów bazy danych Oracle do nowych plików DBF,
 • odzyskiwanie tabel indeksowych (tabeli IOT),
 • odzyskiwanie kluczy podstawowych i obcych,
 • odzyskiwanie widoków, synonimów, wyzwalaczy, indeksów i klastrów,
 • odzyskiwanie tabel zagnieżdżonych oraz tabel z typami obiektowymi.
HDLab HDLab Facebook