Computer Forensics – informatyka śledcza

Usługi z dziedziny Computer Forensics (informatyka śledcza) obejmują zbieranie i ewidencjonowanie elektronicznych dowodów przestępstw.

Dzięki zaawansowanym technikom analizy podejrzanych nośników informacji jesteśmy w stanie wykryć wiele przestępstw i nadużyć. Wstępna analiza nośnika w przypadku spraw, które trafiają do nas w ramach Computer Forensics, przeprowadzana jest w jednym z dwóch trybów.

 • Forensic – koszt: 899 zł brutto, czas wykonania analizy: około 1 –1,5 tygodnia,
 • Forensic ekspresowy – koszt: 1699 zł brutto, czas wykonania analizy: kilka dni roboczych.

Computer Forensics. Zaawansowana informatyka śledcza 

W dzisiejszym cyfrowym świecie, nie tylko można uzyskać informacje niezbędne na co dzień, ale również istnieje możliwość dostępu do kluczowych dowodów wskazujących na popełnienie przestępstwa. W takich sytuacjach nieoceniona staje się informatyka śledcza, pozwalająca przeprowadzić szczegółowe analizy nośników pozwalające ujawnić nadużycia lub przestępstwa. Usługi Computer Forensics przydatne są w wielu dziedzinach i dotyczyć mogą wielu rodzajów cyfrowych nośników informacji – zaczynając od dysków w komputerach, telefonów, a kończąc na przykład na dyktafonach cyfrowych. Działamy zawsze z uwzględnieniem obowiązującego prawa i przestrzegamy norm w zakresie ewidencji materiałów dowodowych zgodnie z przyjętymi zasadami dochodzeniowo- śledczymi.

Przestępca computer forensics

Sytuacje, w których analiza nośnika może być pomocna:

 • kradzież lub niszczenie wartości intelektualnych,
 • kradzież tajemnic handlowych,
 • uprowadzenie,
 • defraudacje,
 • szantaż,
 • posiadanie lub dystrybucja dziecięcej pornografii,
 • ucieczka nieletnich.

Czynności przeprowadzane podczas analizy nośnika pod kątem usługi z dziedziny Computer Forensics: 

 • zabezpieczenie nośnika informacji przed dostępem osób trzecich,
 • wykonanie dokładnej kopii analizowanego nośnika,
 • wyodrębnienie informacji z uwzględnieniem plików: istniejących na dysku, skasowanych, zaszyfrowanych, zabezpieczonych hasłem, wolnego miejsca oraz obszarów ukrytych dysku,
 • szczegółowa analiza zebranych informacji pod kątem danej sprawy,
 • przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac.

Przed przystąpieniem do wykonania usługi wymagane jest udokumentowanie przez zleceniodawcę, iż jest on właścicielem informacji zawartych na nośniku i ma prawo do ich przetwarzania. Wyłącznie w takim przypadku jesteśmy w stanie podjąć się działań z zakresu informatyki śledczej w sposób zgodny z prawem.

Analizy nośników i inne działania Computer Forensics

Informatyka śledcza to nie tylko zebranie danych ze sprawnego urządzenia. Jeśli nośnik został uszkodzony fizycznie w celu zatarcia śladów przestępstwa, pierwszym etapem wykonania usługi jest odzyskiwanie danych. Działanie to powinno być przeprowadzone wyłącznie przez profesjonalistów, którzy dysponują odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem. Aby cały proces miał wartość dowodową, wszelkie analizy Computer Forensics muszą zostać wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości podważenia ich ze względu na błędy podczas samego procesu. Wszelkie prace muszą być też realizowane z uwzględnieniem rygorystycznych zasad bezpieczeństwa.

HDLab HDLab Facebook