Computer Forensics - informatyka śledcza

Usługi z dziedziny Computer Forensics (informatyka śledcza) obejmują zbieranie i ewidencjonowanie elektronicznych dowodów przestępstw.

Dzięki zaawansowanym technikom analizy podejrzanych nośników informacji jesteśmy w stanie wykryć wiele przestępstw i nadużyć. Wstępna analiza nośnika w przypadku spraw, które trafiają do nas jako computer forensic przeprowadzana jest w jednym z dwóch trybów:

 • Forensic - koszt: 369 zł brutto, czas wykonania analizy: około 3 dni robocze,
 • Forensic ekspresowy - koszt: 969 zł brutto, czas wykonania analizy: prace w trybie 24/7.
Przestępca computer forensics

Sytuacje w których analiza nośnika może być pomocna:

 • kradzież lub niszczenie wartości intelektualnych,
 • kradzież tajemnic handlowych,
 • uprowadzenie,
 • defraudacje,
 • szantaż,
 • posiadanie lub dystrybucja dziecięcej pornografii,
 • ucieczka nieletnich.

Czynności przeprowadzane podczas analizy nośnika pod kątem usługi z dziedziny Computer Forensics:

 • zabezpieczenie nośnika informacji przed dostępem osób trzecich,
 • wykonanie dokładnej kopii analizowanego nośnika,
 • wyodrębnienie informacji z uwzględnieniem plików: istniejących na dysku, skasowanych, ukrytych, zaszyfrowanych, zabezpieczonych hasłem, wolnego miejsca oraz obszarów ukrytych dysku,
 • szczegółowa analiza zebranych informacji pod kątem danej sprawy,
 • przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac.

Przed przystąpieniem do wykonania usługi wymagane jest udokumentowanie przez zleceniodawcę, iż jest on właścicielem danych zawartych na nośniku i ma prawo do ich przetwarzania.

W przypadku gdy nośnik został uszkodzony fizycznie w celu zatarcia śladów przestępstwa, pierwszym etapem wykonania usługi jest odzyskiwanie danych.

HDLab HDLab Facebook